Privacy Policy

NEXUSS Administratie & Advies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NEXUSS Administratie & Advies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NEXUSS Administratie & Advies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, dan kan dat uiteraard.

Cookies

Voor onze cookies geldt:

 • De website nexuss.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan NEXUSS Administratie & Advies de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn en de site wordt hierdoor gebruiksvriendelijker.
 • Bezoekers en klanten kunnen zelf bepalen hoe zij met cookies om willen gaan. Zij kunnen hiervoor hun browsers zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser (zie hiervoor de instructies op de hulppagina's van de betreffende browser).
 • De website nexuss.nl maakt gebruik van Google Analytics cookies waarmee het surfgedrag van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.
 • De website nexuss.nl maakt kan gebruik maken van andere third-party cookies. De site zal alleen van dit type cookie gebruik maken om statische gegevens over een bepaalde functionaliteit van de website te meten voor eigen gebruik.
 • NEXUSS Administratie & Advies deelt geen gebruiks- of gedrag gegevens over de bezoekers van haar site met derden.

Vragen en disclaimer

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij NEXUSS Administratie & Advies. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

NEXUSS Administratie & Advies is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.